Underhållning
Underhållning till konferensen, seminariet, eller företagsfesten. Tre till fem skådespelare och kanske en musiker skapar en improviserad föreställning baserad på förslag från publiken eller ett tema som ni bestämmer. Det kan röra sig om en längre sammanhållande föreställning, eller om flera kortare inslag som lockar till skratt och eftertanke.
Workshop
Vi håller en workshop med er. Den kan fokusera på lek och spontanitet, samarbete och kreativitet eller på något mer specialiserat som kroppspsråk och kommunikation. Vi kan också arbeta med historieberättande som retoriskt verktyg.
Här följer några exempel.
Improteater
En workshop där deltagarna får skratta, bjuda på sig själva och se nya sidor av varandra. Samspel, lyssnande och tillit är ovärderliga egenskaper i improvisationsteater. En lekande människa är en skapande människa. Därför använder vi leken som metod i vårt arbete. Vi arbetar med att bejaka både våra egna och andras idéer, att inte censurera den kreativa processen. Vi arbetar med att skapa en trygg grupp med högt i tak där det är tillåtet att göra bort sig och där misslyckandet ses som en möjlighet till nya och oväntade upptäckter.
Den trygga talaren
Träna på konsten att tala inför grupper med full närvaro. Släpp tankarna på din egen prestation, för att istället fokusera på åhörarnas behov och på ditt eget budskap.
Kroppsspråk & kommunikation
En titt på hur vi använder kroppsspråket i sociala relationer. Det handlar om medvetna och omedvetna signaler som vi använder för att kommunicera och samarbeta. Bli medveten om vad du själv signalerar och lär dig läsa av kroppsspråket hos andra.
Vill du veta mer? Kontakta oss →